*26ماه انتظار با علائم ظهور* http://26m-entezar.mihanblog.com 2018-11-20T00:13:36+01:00 text/html 2018-10-28T15:15:44+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D بذر ناب انتظار http://26m-entezar.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: black;">-------------<br>مهدى اى آبى ترین احساس‌ها!<br>&nbsp;اى معطر از شمیم یاس‌ها!<br>&nbsp;اى تو خورشید شبِ یلداى من!<br>&nbsp;اى همه انگیزه فرداى من!<br>&nbsp;اى نشانى از خدا، خال لبت!<br>&nbsp;عاشقم، عاشق بسوزد در تَبَت‏<br>&nbsp;اى که دستت روى دوشِ آفتاب!<br>&nbsp;چشم من با یاد تو رفته به خواب‏<br>&nbsp;اى که جارى از کلام تو غزل!<br>&nbsp;صاحب دنیا تو بودى از اَزَل‏<br>&nbsp;ترجمان لحن خیس اشکها!<br>&nbsp;رازدار گفتگوهاى خدا!<br>&nbsp;اى که با دریا تکلّم مى‏کنى<br>برکه‌ها را پرتلاطم می‌کنی‏<br>&nbsp;اى قرار ما همه آدینه‏ ها<br>&nbsp;درمیان سبزى سبزینه ‏ها<br>&nbsp;مهدى! اى از نسل گلهاى سپید<br>&nbsp;اى شِفابخش دل مجروح بید<br>&nbsp;غیبت تو فصل زرد بى‏ کسى است‏<br>&nbsp;انتظارم، رویش دلواپسى است‏<br>&nbsp;یاد تو تا در دلم آمد فرود<br>&nbsp;شعر من بى ‏اختیار از تو سرود<br>&nbsp;بعد از این من باغبانى مى‏ شوم‏<br>&nbsp;باغبان بى‏ نشانى مى‏ شوم‏<br>&nbsp;تا بِکارم بذر ناب انتظار<br>&nbsp;در دل ابرىّ خود، فصل بهار</span></font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242);"></font></p><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: black;">--------------------</span></font></p><p style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://313yaar.persianblog.ir/post/162" target="_blank" title="">http://313yaar.persianblog.ir/post/162</a></p><p style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px;"><span dir="rtl" lang="FA" style="font-size: 8.5pt; color: black;">-----------------</span></span></font></p></div></div> text/html 2018-09-29T03:45:48+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D *26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf http://26m-entezar.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 529px; height: 358px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 526px; height: 375px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="335" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 511px; height: 386px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="355" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div style="text-align: center;">----------------------</div><div style="text-align: center;">*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div style="text-align: center;">--------------------------</div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none; ">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div style="text-align: center;">-------------------------</div> text/html 2018-09-26T06:08:41+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D *26ماه انتظار با علائم ظهور* + تحقیقات مهدویّت http://26m-entezar.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: center;"><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="309" border="0" width="437">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="436">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="319" border="0" width="423">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div>----------------------</div><div>*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div>--------------------------</div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none;">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div>-------------------------<br>======================<br><div align="center"><div id="post_cat" style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;">---------------<br><br></div> <div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><font size="4" color="#CC33CC">دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات مهدویّت</font><br>================</span><br><span style="font-size: small;"> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html">http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html</a></p> ==================<br>شامل علائم و نشانه های ظهور- بعضی از کتابهای مهدوی<br>-----------------<br>فایلهای صوتی علائم ظهور<br>--------------<br>===========================<br>ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید</span></div> <div style="text-align: center;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-26-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%91%D8%AA">دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">علائم و نشانه های ظهور</a>،<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C">کتابهای مهدوی</a><br><br>-----------------------<br>» نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/10">گل نرگس عج</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/8">کتاب</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/1">دانلود</a> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> </div></div></div></div> text/html 2017-12-08T05:34:55+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D تصاویر مهدوی عج=02 http://26m-entezar.mihanblog.com/post/48 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309284342/entezaremaammahdi_05.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8309284342/entezaremaammahdi_05.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 397px; height: 599px;"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" style="width: 391px; height: 286px;"></div> text/html 2017-12-05T11:39:21+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D تصاویر مهدوی عج=03 http://26m-entezar.mihanblog.com/post/49 <div align="center"> <table class="Post" width="100%" cellspacing="5" border="0"><tbody><tr><td class="Date" colspan="2" align="left"><br></td></tr><tr> <td class="Title" colspan="2"><br></td> </tr> <tr> <td class="Text" colspan="2"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 465px; height: 601px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" class="overflowingVertical" width="475" height="671"></div> <div style="margin: 10px 0px;" align="center">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%AC">تصاویر مهدوی عج</a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-01T09:58:05+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D تصاویر مهدوی عج=01 http://26m-entezar.mihanblog.com/post/47 <div align="center"><div class="cnt"><p style="text-align: center;"><img style="width: 380px; height: 257px;" src="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" width="425" height="601"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" style="width: 403px; height: 587px;" src="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" width="395" height="571"></p><br>برچسب‌ها: <a href="http://entezar-emam-mahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%ac">تصاویر مهدوی عج</a></div></div> text/html 2017-05-01T23:31:53+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D 26m.ir http://26m-entezar.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===============</span> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود صوتی علائم ظهور=</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">wma</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">-----------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272199784/5_alaem_zohoor.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272199784/5_alaem_zohoor.wma.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">-----------------------</span><br><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><strong><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">حجت</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">الاسلام</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">اکبر</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">مهدی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">پور</span></font></strong></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">---------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272199234/alaem_zohoor_m1.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272199234/alaem_zohoor_m1.wma.html</span></a></p> <p class=" ">-------------------------------</p> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272199634/alaem_zohoor_m2.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s9.picofile.com/file/8272199634/alaem_zohoor_m2.wma.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p><p class=" "><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-family: " lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">انصاری</span></span></font></p><p><font face=""><font size="4">---------------</font></font></p><p class=" "><span style="font-size: 7pt; font-family: "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html</span></a></span></p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود ویدئویی علائم ظهور</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">3gp=</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">با تلفن همراه دانلود نکنید</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">---------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272200418/5_alaem_zohoor.3gp.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s9.picofile.com/file/8272200418/5_alaem_zohoor.3gp.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><strong><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">حجت</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">الاسلام</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">اکبر</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">مهدی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">پور</span></font></strong></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272203692/alaem_zohoor_m11.3gp.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272203692/alaem_zohoor_m11.3gp.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">==================</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272245534/alaem_zohoor_m22.3gp.html">http://s9.picofile.com/file/8272245534/alaem_zohoor_m22.3gp.html</a></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-family: " lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">انصاری</span></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">-----------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"> </a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html</span></a></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: ">&nbsp;</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">===================</span></p> <p class=" "><span dir="rtl" style="font-size: 16pt;" lang="FA">متنی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">=========</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272245550/www_irpdf_com_9031_.exe.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272245550/www_irpdf_com_9031_.exe.html</span></a></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===========</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">دانلود کتب + صوتی یکجا<br></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277632134/zohoor.zip.html">http://s8.picofile.com/file/8277632134/zohoor.zip.html</a></span></p> <span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===========</span><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">=============</span></p> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود صوتی علائم ظهور</a>، <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B13gp-">دانلود ویدئویی علائم ظهور</a></div></div><br> text/html 2016-12-20T12:47:59+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D موعود شناسی و پاسخ به شبهات http://26m-entezar.mihanblog.com/post/42 <div align="center"><h2><span style="color: #800080;">&nbsp; موعود شناسی و پاسخ به شبهات</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">نویسنده : علی اصغر رضوانی</span></h2> <p style="text-align: center;">===============</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.ghbook.ir/u2287992">www.ghbook.ir/u2287992</a></p> <p style="text-align: center;">===============</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://noorfatemah.org/Uploads/library/kalaam/0152.pdf">http://noorfatemah.org/Uploads/library/kalaam/0152.pdf</a></p> <p style="text-align: center;">====================</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/106">http://www.ghadeer.org/Book/106</a></p> <p style="text-align: center;">=============</p> <div class="XN2"> <p style="text-align: center;">============</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://angoor.parsiblog.com/Posts/339/%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%88+%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae+%d8%a8%d9%87+%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa/" target="_blank">ادامه مطلب...&nbsp;</a></p> </div> <p style="text-align: center;">================</p></div> text/html 2016-11-18T15:10:16+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D عصر ظهور علی کورانی http://26m-entezar.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4 bgcolor-azure shadow-box-8"> <ul><div class="color-red text-shado-8">فهرست کتاب</div><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2801"> تقدیم به:</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2802"> سخن ناشر:</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2803"> مقدمه مترجم</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2804"> مؤلف</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2805"> انگیزه ترجمه</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2806"> مقدمه</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2807"> سیمای کلی دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2808"> آشوب گری شرق و غرب علیه مسلمانان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2809"> رومیان و نقش آنان در زمان ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2810"> ترکان و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2811"> یهودیان و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2812"> مقدمه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2813"> وعده الهی نسبت به نابودی یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2814"> وعده خداوند نسبت به تسلط و چیرگی بر یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2815"> وعده خداوند در فرونشاندن آتش جنگ یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2816"> خلاصه تاریخ یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2817"> دوران حضرت موسی و یوشع علیهاالسلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2818"> روی کار آمدن داوران، دوره پریشانی و سلطه فرمانروایان محلی بر آنان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2819"> دوره داود و سلیمان علیهاالسلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2820"> دوران تجزیه و نزاع و کشمکش داخلی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2821"> دوره استیلای آشوریان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2822"> دوران تسلط بابلیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2823"> دوران استیلای ایرانیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2824"> دوران استیلای یونانی‏ها</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2825"> دوره استیلای رومیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2826"> اعراب و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2827"> سرزمین شام و جنبش سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2828"> حوادث شام پیش از خروج سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2829"> فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2830"> زمین لرزه‏ای در دمشق و اطراف آن‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2831"> ورود سپاه ایران و مغرب به سرزمین شام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2832"> کشمکش بر سر قدرت بین اصهب و ابقع‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2833"> جنبش سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2834"> بیوگرافی سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2835"> پلیدی و سرکشی سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2836"> فرهنگ و گرایش سیاسی سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2837"> تلاش سفیانی برای مذهبی جلوه دادن جنبش خود</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2838"> کینه سفیانی نسبت به اهل بیت و شیعیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2839"> درفش سرخ سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2840"> آیا سفیانی یکی است یا چند تن</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2841"> آغاز جنبش سفیانی و مراحل آن‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2842"> از وادی یابس (دره خشک) تا دمشق‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2843"> نبرد بزرگ قرقیسیا</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2844"> اشغال عراق توسط سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2845"> پیشروی لشکر سفیانی به سوی حجاز (لشکری که در زمین فرو می‏رود)</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2846"> آغاز بازگشت و عقب نشینی سفیانی.</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2847"> نبرد اهواز</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2848"> سفیانی در نبرد فتح قدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2849"> یمن و نقش آن در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2850"> مصر و حوادث آن در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2851"> سرزمین اسلامی مغرب و حوادث دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2852"> عراق و نقش آن در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2853"> حسنی و شیصبانی و عوف سلمی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2854"> مرحله سوم: لشکرکشی سفیانی و خراب شدن بصره‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2855"> مرحله چهارم: آزاد شدن عراق به دست حضرت مهدی علیه‏السلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2856"> جنگ جهانی در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2857"> ایرانیان و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2858"> مقدمه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2859"> آیات و اخبار در ستایش ایرانیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2860"> در تفسیر گفته خدای سبحان: و آخرین منهم لما یلحقوابهم‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2861"> در تفسیر کلام خدای بزرگ: بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأس شدید</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2862"> روایت: شیران بی‏فرار</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2863"> روایت: گوسفندان سیاه و سفید</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2864"> روایت:ایرانیان ،طرفداران اهلبیت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2865"> روایت: عجم، مورد اعتماد پیامبر</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2866"> روایت: آیا مردم، کسانی جز فارسیان و رومیان‏اند؟</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2867"> ایرانیان و آغاز زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2868"> خراسانی و یاور او شعیب‏بن صالح هر دو ایرانی هستند</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2869"> روایت: آغاز حکومت مهدی علیه السلام از ایران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2870"> روایت: امت محمد (صلی الله علیه و آله) و حکومت مردی از اهل بیت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2871"> روایات مربوط به قم، و مرد موعود این شهر</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2872"> روایت: اهل مشرق و پرچمهای سیاه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2873"> روایت: پرچمهای خراسان تا قدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2874"> روایت طالقان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2875"> آیا روایات مربوط به مهیاگران، بر آغاز دوران ظهور دلالت دارد؟</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2876"> ظاهر شدن خراسانی و شعیب در ایران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2877"> نهضت ظهور مقدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2878"> کامل شدن نهضت حضرت مهدی در مدت چهارده ماه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2879"> بحران حکومت در حجاز</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2880"> خارج شدن امام (ع) با اضطراب و نگرانی از مدینه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2881"> گرد آوری یاران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2882"> حرکت آزمایش - کشته شدن نفس زکیه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2883"> (ای پیامبر) حق آمد و باطل نابود شد</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2884"> آزاد سازی مدینه منوره و حجاز</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2885"> حضرت مهدی علیه‏السلام در ایران و عراق‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2886"> پیشروی به سوی قدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2887"> فرود آمدن مسیح(ع) از آسمان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2888"> قرارداد صلح و آتش‏بس بین امام(ع) و غربیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2889"> غربیان به اسلام می‏گروند</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2890"> سیمای حکومت جهانی امام مهدی (ع)</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2891"> مقدمه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2892"> پاکسازی زمین از وجود ستم و ستمکاران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2893"> احیاء دوباره اسلام و جهان شمولی آن‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2894"> دگرگونی زندگی مادی و ایجاد رفاه.</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2895"> استخراج گنج‏های زمین و تقسیم آن بین مردم‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2896"> برخورداری امت مسلمان (اسلامی) از نعمت‏ها و عمران و آبادی زمین‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2897"> دگرگونی علوم طبیعی و وسائل زندگی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2898"> حکومتی بزرگتر از سلطنت سلیمان و ذوالقرنین‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2899"> راه یافتن به جهان بالا</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2900"> راه یافتن به جهان آخرت و بهشت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2901"> حضرت مهدی علیه‏السلام از دیدگاه شیعه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2902"> اعتقاد به امامت از پایه‏های اساسی مذهب تشیع‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2903"> مقام حضرت مهدی (ع) در پیشگاه پروردگار</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2904"> سخنان امامان درباره حضرت مهدی (ع)</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2905"> نمونه‏هایی از دعاها و زیارت آن حضرت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2906"> مهدی منتظر (علیه‏السلام) از دیدگاه اهل سنت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2907"> یکسانی اعتقاد به مهدی منتظر از دیدگاه شیعه و اهل سنت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2908"> کهن‏ترین کتاب اهل سنت درباره مهدی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2909"> قدیمی‏ترین اثر شیعی درباره عقیده مهدی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2910"> پاسخ‏های محکم اهل سنت به تردید کنندگان در عقیده به مهدی‏</a></li></ul> </div></div> text/html 2016-11-17T07:21:34+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D تأملی در نشانه های حتمی ظهور http://26m-entezar.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><h1 style="margin: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma; line-height: 21.6px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">تأملی در نشانه های حتمی ظهور</span></span></h1><h1 style="margin: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma; line-height: 21.6px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px;"><span style="color: rgb(128, 128, 0); font-size: medium; font-weight: lighter; letter-spacing: -0.03em; line-height: 21.6px; text-align: right;">نویسنده : نصرت الله آیتی</span></h1><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-family: homa, tahoma, arial; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">------------</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396673" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396673</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-family: homa, tahoma, arial; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">-----------</span></strong></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&nbsp;</span></p><div class="color-red text-shado-8" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">فهرست کتاب</div><ul style="padding: 0px 0px 18px 22px; margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396673" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">شناسنامه کتاب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396674" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تقدیم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396675" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مقدمه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396676" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">کلیات</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396677" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تعریف علایم ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396678" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">جایگاه نشانه های ظهور در هندسه ی دین</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396679" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فلسفه نشانه های ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396680" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تمایز اصول حاکم و نشانه های ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396681" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. اصول اصالت دارند و نشانه ها مکملند</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396682" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. اصول در همه شرایط به کار می آیند، نشانه ها در شرایط خاص</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396683" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. اصول را نمی توان تفسیر نادرست کرد اما نشانه ها را می توان</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396684" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. تقدم اصول بر نشانه ها در مقام تعارض</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396685" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">علایم ظهور و بدا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396686" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. دیدگاه عدم وقوع بدا در علایم حتمی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396687" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. دیدگاه امکان بدا در علایم حتمی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396688" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلایل اول: روایات</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396689" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلیل دوم: بدا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396690" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلیل سوم: همیشگی بودن احتمال ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396691" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلیل چهارم: ناگهانی بودن ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396692" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396693" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">پیامبر اکرم(ص) و تکریم اهل یمن</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396694" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی در آینه روایات و تاریخ</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396695" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. عبدالرحمن بن اشعث</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396696" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. یزید بن ملهب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396697" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. عبدالرحمن بن محمد</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396698" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. عبدالرحیم بن عبدالرحمان</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396699" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">5. احمد حسن یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396700" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تشکیلات و عملکرد جریان یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396701" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فعالیت فرهنگی جریان یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396702" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فعالیت نظامی جریان یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396703" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">6. سید حسن بدرالدین الحوثی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396704" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی و حتمیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396705" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نام یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396706" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان قیام یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396707" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مکان قیام یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396708" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی درفش هدایت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396709" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سیر حرکت یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396710" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. درگیری با سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396711" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. فتح روم، هند، استانبول...</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396712" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرجام جنبش یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396713" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">معیارهای تشخیص یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396714" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ره یافت ها</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396715" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396716" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی؛ نماد یا حقیقت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396717" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرضیه اول: نمادین بودن واژه سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396718" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرضیه دوم: انسان بودن سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396719" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی؛ شخصی یا نوعی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396720" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی و حتمیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396721" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اشکالات و پاسخ ها</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396722" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. ضعف سند روایات سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396723" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. تعارض و آشفتگی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396724" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. شباهت با سفیانی های تاریخی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396725" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. ارتباط سفیانی با بنی امیه و بنی عباس</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396726" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اوصاف شخصی سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396727" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396728" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نسب سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396729" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ویژگی های بدنی سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396730" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دین سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396731" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ویژگی های قیام</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396732" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396733" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مکان قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396734" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اهداف سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396735" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">چگونگی قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396736" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">پیوستگی قیام سفیانی با ظهور امام مهدی (عج)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396737" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سیر قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396738" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تثبیت موقعیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396739" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نبرد قرقیسیا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396740" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">حمله به عراق</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396741" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">حمله به مدینه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396742" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی و جامعه بین الملل</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396743" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیدا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396744" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نبرد امام مهدی (عج) با سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396745" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرجام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396746" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مدت اقدامات سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396747" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396748" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اهمیت خسف بیداء</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396749" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء در قرآن</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396750" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء در منابع شیعه و اهل سنت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396751" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء در منابع فقهی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396752" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تنوع خسف</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396753" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. خسف جابیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396754" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. خسف حرستا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396755" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. خسف بغداد و بصره</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396756" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. خسف مشرق و مغرب و جزیره العرب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396757" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء نشانه ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396758" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف و حتمیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396759" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">جهت حرکت سپاه خسف</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396760" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">الف) شهر مکه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396761" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ب) شهر مدینه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396762" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء؛ رخدادی اعجاز آمیز</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396763" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان خسف</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396764" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396765" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قتل نفس زکیه یکی از پنج نشانه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396766" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">حتمی بودن کشته شدن نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396767" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">معنای نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396768" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نام نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396769" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">لقب نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396770" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. النفس</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396771" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. نفس حرام</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396772" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. النفس الطیبه الزکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396773" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. غلام من آل محمد (ص)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396774" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">5. الدم الحرام</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396775" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نسب نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396776" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. از خاندان قریش</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396777" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. از خاندان پیامبر (ص) و فرزند حسن</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396778" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. از خاندان امام حسین(ع)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396779" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">هدف نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396780" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان شهادت نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396781" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مکان شهادت نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396782" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">روایات دسته اول</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396783" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">روایات دسته دوم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396784" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نفس زکیه و محمد بن عبدالله</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396785" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نقد و بررسی مرحله اول</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396786" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه اول</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396787" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه دوم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396788" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه سوم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396789" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه چهارم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396790" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نقد و بررسی نظریه انطباق (مرحله دوم)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396791" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خاتمه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396792" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. اختلاف بنی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396793" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. آشکار شدن دست در آسمان</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396794" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. طلوع خورشید از مغرب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396795" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">پاورقی ها</a></li></ul></div> text/html 2016-10-29T12:01:18+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D کتاب شش ماه پایانی http://26m-entezar.mihanblog.com/post/39 <div align="center"><div align="center"><div class="postbody"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">================<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8272647342/6mahpayani.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8272647342/6mahpayani.jpg"><br>======================</font> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">بیان نشانه‌های ظهور با محوریت زمانی</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">*****</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><span>&nbsp;</span>» </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">منادى از آسمان به نام قائم(ع) ندا سر می ‏دهد و از مشرق تا مغرب صدایش را می ‏شنوند. از ترس آن صدا هیچ خوابیده‏اى نمى‏ماند؛ مگر اینکه بیدار مى‏شود و ایستادگان همگى می ‏نشینند و نشستگان هم بر دو پاى خویش برمی ‏خیزند. خداوند بیامرزد هر که از این صدا عبرت بگیرد. صدا، صداى جبرئیل روح‏الامین است که در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان بر خواهد خاست.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">پس از آن شکایتى نداشته باشید و گوش فرا دهید و اطاعت کنید. در انتهاى روز صداى ابلیس ملعون (شنیده می ‏شود) که ندإ؛ می ‏دهد آگاه باشید که فلانى مظلومانه کشته شد تا مردم را به شک بیندازد و آنها را مبتلا به فتنه کند.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">چقدر شک‏ کنندگان متحیر در آن روز زیادند که در آتش افکنده شده‏ اند. وقتى صدا را در ماه رمضان شنیدید از آن شکایت نکنید که آن صداى جبرئیل است و نشانه آن این است که به نام قائم و پدرش(ع) ندا می ‏دهد. به طورى که حتى دوشیزگان در خلوتگاه‏ هایشان در خانه آن را می ‏شنوند</span></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA"> و پدر و برادر خویش را براى خروج (و قیام) تشویق می ‏کنند</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">. «</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">آیا پیش‌گویی‌ های حضرات معصومین علیهم السّلام در طول تاریخ محقّق شده است؟</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">چه تعدادی از نشانه‌های ظهور در حال حاضر محقّق شده است؟&nbsp; </span></font></p> <p class=" " style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">آیا می‌دانید که بر طبق روایات اسلامی، ظهور در سال فرد به وقوع می‌پیوندد؟</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">چقدر از حوادث شش ماه پیش از ظهور آگاهید؟</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">روز قیام امام مهدی علیه السلام چه روزی است؟</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">آیا می‌توان برای ظهور امام زمان علیه‌السلام وقتی تعیین کرد؟</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">کتاب شش ماه پایانی نوشته مجتبی الساده، اثری است که در آن </span></font></p> <p class=" " style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>حوادث شش ماه منتهی به ظهور حضرت بقیة الله(عج) بر اساس احادیث بیان شده است</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.<br> <br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">ناشر در ابتدای این کتاب یادآوری می کند که اخباری که در کتاب شش ماه پایانی آمده است، مسلمین را به هوشیاری، آمادگی، انتظار و اطلاع جامع دربارة آخرالزّمان دعوت می‌کند و از آنان می‌خواهد که همه&nbsp; مناسبات و روابط فردی و اجتماعی خود را متناسب با آن شرایط ویژه تنظیم کنند تا شاید از فتنه‌ها در امان مانند و در زمره مشتاقان و</span></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">منتظران شاهد ظهور آخرین منجی موعود باشند</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"> <br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">این اثر خواندنی که تقویم حوادث شش ماهه پیش از ظهور است از</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>چهار فصل کلی تشکیل شده است، عناوین این فصول عبارتند از</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">:<br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">الف-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">غیبت و دوران پیش از ظهور</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">ب-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">سبک توصیف دوران و سال ظهور در روایات</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">ج-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">تقویم حوادث سال ظهور</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">د-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">مباحث تکمیلی</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.</span></font></p> <p class=" " style="line-height: 150%;" dir="ltr"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">================</span></font> </p> <p class=" " style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Yekan"><a rel="nofollow" href="http://yaranshop.ir/index.php?route=product/product&amp;product_id=159"><span>http://yaranshop.ir/index.php?route=product/product&amp;product_id=159</span></a></font></p> <p class=" " style="line-height: 150%;" dir="ltr"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">=================</span></font></p> </div><font face="Mihan-Yekan"><br>برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogfa.com/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c">کتاب شش ماه پایانی</a></font></div></div><font face="Mihan-Yekan"> </font><br> برچسب ها: <a href="http://angoor.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C">کتاب شش ماه پایانی</a><br> </div> text/html 2016-10-26T03:16:34+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D دانلود علائم ونشانه های ظهور http://26m-entezar.mihanblog.com/post/38 <div align="center"><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">-------------</span> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود صوتی علائم ظهور=</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">wma</span></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p class=" "><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 8pt;">-----------------</span><br><span style="font-size: 7pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html</span></a></span></font></p><p class=" "><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 8pt;">-----------------</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود ویدئویی علائم ظهور</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">3gp=</span></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p class=" "><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 8pt;">------------------------</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">با تلفن همراه دانلود نکنید</span></p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">علی</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">انصاری</span></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">-----------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"> </a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html</span></a></p> <span style="font-size: 8pt;">==============</span></div> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود صوتی علائم ظهور</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/wma">wma</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود ویدئویی علائم ظهور</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/3gp">3gp</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C">استاد محمد علی انصاری</a></div></div> <br> برچسب ها: <a href="http://angoor.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود علائم ونشانه های ظهور</a>، <br> </div> text/html 2015-05-12T00:20:08+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D مدح یمن و یمنی ها در روایات+نقش یمنی‌ها در ظهور http://26m-entezar.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">گروه دین مشرق&nbsp;</span><font color="#000099"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;">- کشور یمن این روزها به خاطر تجاوز وحشیانه رژیم آل سعود در کانون توجه مسلمانان و بویژه شیعیان قرار گرفته است. مروری بر آنچه در کتب تاریخی و روایی در باره یمن و یمنی‌ها آمده، بیانگر آن است که این سرزمین حامل فرهنگ و مردمی بس فرهیخته و محبوب نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است. آنچه توجه به یمن و یمنی‌ها را این روزها دامن می‌زند، نقشی است که در روایات آخرالزمان و ظهور برای یمنی‌ها مطرح شده است و این گمانه‌زنی را که شاید حوادث یمن برگی دیگر از نزدیک شدن تحقق علائم حتمیه ظهور است، تقویت می‌کند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;">آنچه در زیر از نظرتان می گذرد مروری بر روایاتی است که در باره یمن در متون روایی شیعه و بعضا سنی در جست‌وجویی شتاب‌زده یافت شده که در سه بخش ارائه می‌شود:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; font-weight: bold;">الف. مدح یمن و یمنی ها در روایات<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ب. چهره‌های برجسته یمنی در اسلام و تشیع<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ج. نقش یمنی‌ها در ظهور</span></font><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"></div><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/415450/" target="_blank" title="" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none;">http://www.mashreghnews.ir/fa/news/415450</a></div><div><br></div><p style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: start;"></p></div> text/html 2015-05-11T04:53:51+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D دانلود کتب در باره امام زمان عج http://26m-entezar.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><h2 class="hl" style="text-align: center; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/post/57/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%ac" style="color: navy; text-decoration: none; font-size: 9pt;">-</a>---------------------------</h2><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.7; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;<strong><a title="1244 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6910.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">به سوى دولت کریمه</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافی گلپایگانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1358 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6909.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">برگزیدگان حضرت امام مهدى علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عبد الله طاهرخانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2026 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6908.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">برکات حضرت ولى عصر (خلاصه العبقرى الحسان) تشرفات</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی اکبر نهاوندی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1181 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6907.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى نظریه هاى نجات ومبانى باورداشت امام مهدى (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد مطیع الرحمن)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1325 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6906.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى نظریه هاى مختلف در تشکیل حکومت واحد جهانى به منظور استقرار صلح و عدالت جهانى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>سید اصغر جعفرى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1743 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6905.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى نشانه هاى ظهور</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;اسماعیل اسماعیلى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="3862 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6904.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى داستان جزیره خضراء</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مجتبى کلباسى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1853 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6903.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسی چند حدیث شبهه ناک درباره عدالت آفتاب عالم تاب</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی اکبر مهدی پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1791 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6902.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى آرمان شهر دینى و آرمان شهر حکیم فارابى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;غلام حسین احمدى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1754 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6901.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">پاسخ به ده پرسش</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافى گلپایگانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1198 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6900.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">باورداشت مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافى گلپایگانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1024 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6899.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">او مى آید</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;انصافعلى هدایت)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1629 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6898.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">أنوار صاحب الزمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید حسن ابطحى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1054 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6897.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انقلابگر پیروز</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;انقلابگر پیروز)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1175 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6896.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اندوخته خداوند</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;هادى نجفى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1393 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6895.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار پویا</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد مهدى آصفى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1187 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6894.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار عامل مقاومت و حرکت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافى گلبایگانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1189 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6893.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظـار</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مرتضى نائینى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1163 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6890.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امید عدل</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;هادى نجفى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2139 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6889.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امامان اهل بیت در گفتار اهل سنت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;داود الهامى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1185 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6888.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى منجى اسلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عبد العزیز عبد الحسین ساشدینا)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1119 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6887.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى (علیه السلام) در نگاه امام خمینى (رحمه الله)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;فرج الله هدایت نیا)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1205 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6886.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى در آیینه ادیان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید مرتضى عسکرى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1129 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6885.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى در آثار شخصیتهاى اسلامى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید عباس میرى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1216 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6884.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى جلوه جمال الهى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید محمد حسینى شیرازى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1145 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6883.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى امید ملت ها</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسن موسى صفار)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1058 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6882.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى امتحان الهى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد حسین صفا خواه)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2333 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6881.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى از ولادت تا ظهور</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید محمد کاظم قزوینى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1961 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6880.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آثار دعا براى فرج امام زمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید حسین هاشمی نژاد)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2480 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6879.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آیا ظهور نزدیک است</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقاتی گل نرگس)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1067 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6878.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام حجه بن الحسن العسکری علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;موسى خسروی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1525 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6877.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اماکن زیارتی منتسب به امام زمان در ایران و جهان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی اکبر مهدی پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="993 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6876.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اصلاحات مهدوی تنها راه نجات</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عباس پسندیده)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1997 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6875.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اصالت مهدویت در اسلام از دیدگاه اهل تسنن</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدی فقیه ایمانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1446 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6874.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اصالت مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافی گلپایگانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1082 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6873.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آیا حضرت مهدی علیه السلام دیده به جهان گشوده است</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقاتی گل نرگس)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1500 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6872.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آفتاب در نگاه خورشید</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مرتضى طاهری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1927 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6871.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آشنایی با امام زمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید محسن امین)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2524 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6870.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آسیب شناسی تربیتی مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;خسرو باقری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2119 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6869.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آثار اعتقاد به امام زمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;هادی قندهاری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1227 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6868.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">سپیده امید</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نامشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1720 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6867.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">زنان در حکومت امام زمان (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد جواد طبسى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1302 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6866.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">در فجر ساحل</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد حکیمی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="5247 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6865.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">دادگستر جهان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;ابراهیم امینی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2560 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6864.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">خورشید مغرب</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد رضا حکیمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1439 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6863.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">حضرت مهدى (علیه السلام) از نگاه امیر المؤمنین (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="3024 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6862.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">چهل داستان و چهل حدیث از امام زمان (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عبد اللّه صالحى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1804 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6861.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">تشرف یافتگان (از مجموعه شمیم عرش)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;پژوهشکده تزکیه اخلاقى امام على علیه السلام)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1548 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6860.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">او خواهد آمد</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;على اکبر مهدى پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1166 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6859.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار در اندیشه ‏ها</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;جمعى از نویسندگان)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1164 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6858.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امامت حضرت مهدی در اعتقاد ما</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نامشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1158 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6857.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى (علیه السلام) و آینده زندگى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدى حکیمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1437 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6856.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى (علیه السلام) در حدیث ثقلین</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;جمعى از نویسندگان)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1516 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6855.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نگاهى به تولد و زندگى امام زمان (عجل الله فرجه)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نامشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1795 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6854.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نشانه هاى ظهور او</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حاج شیخ محمد خادمى شیرازى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1431 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6853.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدى منتظر در نهج البلاغه</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدى فقیه ایمانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2727 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6851.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">گفتمان مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیت الله العظمى صافى گلپایگانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1790 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6850.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">کرامتهاى حضرت مهدى علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1946 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6849.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">على و پایان تاریخ آخرین امام در نگاه اولین امام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید عبدالمجید فلسفیان)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2355 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6848.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">عصر ظهور منجی</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی کورانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2190 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6847.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">عصر زندگى و چگونگى آینده انسان و اسلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد حکیمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2185 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6846.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">عریضه نویسى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید صادق سید نژاد)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1420 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6845.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">ظهور حضرت مهدى علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید اسد اللّه هاشمى شهیدى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2982 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6844.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">شیوه هاى یارى قائم آل محمد علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1169 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6843.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">راه مهدى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیه الله سید رضا صدر)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1206 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6842.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">جلوه هاى پنهانى امام عصر علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسین على پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1198 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6841.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">برکات حضرت ولى عصر علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حاج شیخ على اکبر نهاوندى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1331 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6840.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آیینه اسرار</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسین کریمى قمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1287 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6839.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امامت و غیبت از دیـدگاه علم کلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید شریف مرتضى قدس سره)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1066 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6838.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نا پیدا ولى با ما!</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="985 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6837.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اتفاق در مهدى موعود (ع)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید على اکبر قرشى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1145 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6836.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار بهار و باران</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">———-</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2067 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 30 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-5053.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام زمان (عج) و تشرف به حضور آن حضرت (۳)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سایت اطلاع رسانی مسجد جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1981 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 30 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-5052.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام زمان (عج) و تشرف به حضور آن حضرت (۲)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سایت اطلاع رسانی مسجد جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2094 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 30 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-5051.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام زمان (عج) و تشرف به حضور آن حضرت (۱)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سایت اطلاع رسانی مسجد جمکران)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="1714 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 20 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-4986.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">چگونه برای ظهور منجی آماد باشیم؟!</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد مهدی حاجی پروانه)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2402 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3530.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۵</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2174 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3529.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۴</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2295 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3528.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۳</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2212 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3527.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۲</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="4603 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3526.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۱</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;<strong><a title="5246 بار مشاهده شد از تاریخ سه شنبه، 20 فروردین، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-1477.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نجم الثاقب</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مرحوم حاج میرزا حسین طبری نوری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2712 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 18 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2260.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدی منتظر در نهج البلاغه</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدی فقیه ایمانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2671 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 18 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2259.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدی (علیه السلام) در روایات ادیان مختلف</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2390 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 18 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2258.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدویت و انتظار در اندیشه شهید مطهری</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسین سوزنچی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="3316 بار مشاهده شد از تاریخ سه شنبه، 15 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2252.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">ملاقات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید حسن ابطحی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="3001 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 22 بهمن، 1386" href="http://www.irpdf.com/book-1215.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">ایرانیان و آغاز زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی کورانی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="2508 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 21 بهمن، 1386" href="http://www.irpdf.com/book-1206.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">حضرت مهدی(ع) فروغ تابان ولایت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد محمدی اشتهاردی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="3087 بار مشاهده شد از تاریخ شنبه، 2 تیر، 1386" href="http://www.irpdf.com/book-509.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">دانستنیهایی از حضرت مهدی موعود (ع)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیه الله سید علی شفیعی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><a href="http://www.irpdf.com/allbookscategory-6-page-200.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">http://www.irpdf.com/allbookscategory-6-page-200.html</span></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">———-</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><a href="http://www.irpdf.com/book-5755.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">http://www.irpdf.com/book-5755.html</span></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">—————–</span></p></div></div> text/html 2015-05-11T04:52:11+01:00 26m-entezar.mihanblog.com H D آیات قرآنی ظهور حضرت حجّت عج http://26m-entezar.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: left;"><div class="bodyposts" style="float: right; text-align: right; padding-right: 3px; width: 520px;"><div class="post"><div class="cnt" style="font-size: 9pt; line-height: 1.7; word-wrap: break-word;"><br>برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کتب در باره امام زمان عج</a></div><div class="info" style="color: rgb(111, 111, 111); margin-top: 10px; font-size: 7pt;"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/post/57/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 8pt;">+</a>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;ساعت&nbsp;&nbsp; توسط&nbsp;HD&nbsp; |&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl"><a style="color: rgb(34, 119, 221); font-size: 8pt;">نظر بدهید</a></span></div></div><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;"><div class="post"><a name="56"></a><h2 class="hl" style="font-size: 9pt; margin-bottom: 5px;"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/post/56/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%91%d8%aa-%d8%b9%d8%ac" style="color: navy; text-decoration: none; font-size: 9pt;">آیات قرآنی ظهور حضرت حجّت عج</a></h2><div class="cnt" style="font-size: 9pt; line-height: 1.7; word-wrap: break-word;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوره هود آیه هشتم:</span><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى‏ أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ یعنى: اگر عذاب را تا مدت معینى (ظهور امام زمان) بتأخیر بیاندازیم‏ لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ‏ با استهزاء خواهند گفت: چه چیز آن را باز داشت (و مانع ظهور امام زمان چیست؟) أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِۆُنَ. بدانید روزى که عذاب مى‏آید از آنها برداشته نمیشود، بلکه بر آنان فرود آمده و آنچه را استهزاء به آن میکردند خواهند دید.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از امیر المۆمنین روایت شده که در تأویل این آیه شریفه فرمود: أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ اصحاب قائم آل محمد است که سیصد و سیزده نفر میباشند. و در تفسیر عیاشى از حضرت صادق علیه السّلام روایت میکند که فرمود: خداوند اصحاب قائم ما را در یک لحظه مانند ابرهاى پراکنده فصل پائیز جمع میکند.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">و در غیبت نعمانى از اسحاق بن عبد العزیز از آن حضرت روایت نموده که فرمود:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">«لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى‏ أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ» این عذاب قیام امام زمان و امت معدوده یاران او میباشند. که برابر با سپاه اسلام در جنگ بدر هستند (یعنى ۳۱۳ تن میباشند). (۱)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۲- سوره انبیاء آیات ۱۲ تا ۱۵ :</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ‏ یعنى چون (بنى امیه) عذاب ما را (که بوسیله ظهور قائم آل محمد بر آنها فرو فرستیم) احساس کنند، از آن میگریزند لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى‏ ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ‏. فرار نکنید و بازگردید تا شما را از آن نعمتها و جایگاه ها که به خوشگذرانى سرگرم بودید باز- خواست کنند.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى‏ یعنى: قسم بشب هنگامى که پوشیده دارد. محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت نموده که فرمود: مقصود امیر المۆمنین علیه السّلام است که در دولت باطل مستور گشت و ناگزیر بصبر گردید. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى‏. یعنى: قسم بروز هنگامى که بدرخشد. فرمود: این روز روشن قائم ما اهل بیت است که چون قیام کند بر دولت باطل پیروز گردد. خداوند در قرآن براى مردم مثلها زده و پیغمبرش و ما ائمه را مخاطب بآن ساخته و جز ما کسى عالم بتأویل آن نیست</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در حدیث است که چون امام زمان ظهور کند، بنى امیه از ترس به روم میگریزند حضرت آنها را از روم بیرون مى‏آورد و گنجهائى که پنهان کرده‏اند از آنها طلب میکند قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ‏.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بنى امیه میگویند: واى بر ما که قومى ستمکار بودیم. پس همچنان بدین سخن تکلم کنند تا آنکه (بوسیله قائم آل محمد و سپاه او) همه را درو کنیم و از دم شمشیر بگذرانیم! این آیات هر چند لفظش ماضى است ولى در معنى مستقبل است و این از آیاتى است که چنان که گفتیم تأویلش بعد از نزول میباشد. (۲)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۳- سوره حج آیه ۳۹ :</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که در تأویل فرمایش خداى تعالى که مى‏فرماید: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا- الخ: «به آنان که مورد خطر نبرد دشمنند، رخصت (در قتال) داده شده، چه آنان مورد ستم واقع شده‏اند و همانا خداوند بر یارى آنان مسلّما توانا است» آن حضرت&nbsp; فرمود: این آیه در باره قائم علیه السّلام و یاران او نازل شده است». (۳)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۴٫ سوره حج آیه ۴۱:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ یعنى: کسانى که اگر آنها را در زمین ساکن نمودیم نماز بپا دارند و زکاه دهند و امر بمعروف و نهى از منکر کنند. امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: این آیه متعلق بآل محمد است. یعنى دوازده امام و شخص مهدى موعود و یاران او که خداوند آنان را در شرق و غرب جهان جاى دهد، و دین اسلام را غالب گرداند و هر بدعت و باطلى را بوسیله او و یارانش محو کند همان طور که سفیهان حق را از میان برده باشند و آنچنان عالم در آسایش بسر برد که اثر ظلم در جایى دیده نشود.(۴)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۵٫ سوره لیل آیات یکم و دوم:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى‏ یعنى: قسم بشب هنگامى که پوشیده دارد. محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت نموده که فرمود: مقصود امیر المۆمنین علیه السّلام است که در دولت باطل مستور گشت و ناگزیر بصبر گردید. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى‏. یعنى: قسم بروز هنگامى که بدرخشد. فرمود: این روز روشن قائم ما اهل بیت است که چون قیام کند بر دولت باطل پیروز گردد. خداوند در قرآن براى مردم مثلها زده و پیغمبرش و ما ائمه را مخاطب بآن ساخته و جز ما کسى عالم بتأویل آن نیست. (۵)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى‏ أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ» این عذاب قیام امام زمان و امت معدوده یاران او میباشند. که برابر با سپاه اسلام در جنگ بدر هستند ،یعنى ۳۱۳ تن میباشند</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۶٫ سوره ملک آیه سی:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماۆُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ. یعنى: اى پیغمبر! بمردم بگو: بمن بگوئید: اگر آبى که در دسترس دارید در زمین فرو رود کیست که آب روان براى شما بیاورد؟ در این آیه امام زمان تعبیر به آب شده (که موجب حیات همه اشیاء است)…از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت است که فرمود: «مائکم» یعنى (ابوابکم) که ائمه هستند و ائمه ابواب (و درهاى رحمت الهى) میباشند «فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ‏» یعنى کیست که علم امام را براى شما بیاورد؟ (و آن درها را بروى شما بگشاید)؟ [۶]</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ابو بصیر از امام باقر علیه السّلام روایت کند که در تفسیر این کلام خداى تعالى‏ «قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماۆُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ‏» فرمود: این آیه در باره امام قائم علیه السّلام نازل شده است مى‏فرماید: اگر امامتان از شما غائب شود و ندانید که او کجاست، چه کسى امام ظاهرى براى شما خواهد آورد؟ تا اخبار آسمان و زمین و حلال و حرام خداى تعالى را براى شما بیاورد، سپس فرمود: به خدا سوگند تأویل این آیه هنوز نیامده است و ناگزیر باید بیاید. (۷)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۷٫ سوره حدید آیه هفدهم:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سلّام بن مستنیر از امام باقر علیه السّلام روایت کند که در تفسیر این کلام خداى تعالى: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها، فرمود: خداى تعالى زمین را به واسطه قائم علیه السّلام زنده مى‏کند از آن پس که مرده باشد. و مقصود از مردن آن، کفر اهل آن است و کافر همان مرده است. (۷)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پی نوشت:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱٫ مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى – دوانى، على، مهدى موعود (ترجمه جلد ۵۱ بحار الأنوار)، ص۲۴۶، اسلامیه – تهران، چاپ: بیست و هشتم، ۱۳۷۸ ش.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۲٫ مهدى موعود (ترجمه جلد ۵۱ بحار الأنوار) ؛ ص۲۵۰ و۲۵۱</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۳٫ غیبت نعمانى-ترجمه غفارى، ص۳۴۱،نشر صدوق‏ تهران‏، چاپ:دوم ۱۳۷۶ ش ۱۴۱۸ ق‏</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۴٫ مهدى موعود؛ ص۲۵۲</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۵٫ همان؛ ص۲۵۵</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۶٫همان، ص۲۵۵ و ۲۵۶</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۷٫ کمال الدین-ترجمه پهلوان،ج‏۱،ص ۵۹۵ ، ناشر: دار الحدیث‏ قم،چاپ اول: ۱۳۸۰ ش‏</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۸٫ همان،ج‏۲، ص: ۵۸۶</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برگرفته از تبیان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; http://www.emahdi.com</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در کتاب شریف «المحجّه فى ما نزل فى القائم الحجّه(علیه السلام)» که توسط محدث بزرگوار، مرحوم سید هاشم بحرانى و با بهره گیرى از دهها جلد کتب تفسیر و حدیث، تألیف گردیده،&nbsp;مجموعاً ۱۳۲ آیه&nbsp;از آیات کریمه قرآن ذکر شده که در ذیل هر کدام یک یا چند روایت در تبیین کیفیت ارتباط آیه با آن حضرت(علیه السلام)، نقل شده است.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در اینجا به ذکر چند روایت در این مورد، بسنده مى کنیم:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱ ـ امام صادق (علیه السلام) در باره قول خداى عزّوجلّ: «هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدّین کلّه و لو کره المشرکون»(۱) فرمود:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">«به خدا سوگند! هنوز تأویل این آیه نازل نشده است و تا زمان قیام قائم (علیه السلام) نیز نازل نخواهد شد. پس زمانى که قائم (علیه السلام)به پا خیزد، هیچ کافر و مشرکى نمى ماند مگر آنکه خروج او را ناخوشایند مى شمارد.»(۲)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۲ ـ امام باقر (علیه السلام) در باره آیه شریفه «و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل کان زهوقاً» (۳) فرمود:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">«زمانى که قائم(علیه السلام) قیام نماید، دولت باطل از بین خواهد رفت.»(۴)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۳ ـ امام صادق (علیه السلام) در بیان معناى آیه کریمه «و&nbsp;لقد کتبنا فى الزبور من بعدالذکر أن الأرض یرثها عبادى الصّالحون»(۵) فرمود:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">«تمام کتب آسمانى، ذکر خداست، و بندگان شایسته خدا که وارثان زمین هستند، حضرت قائم(علیه السلام) و یاران او مى باشند.» (۶)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۴ ـ امام باقر (علیه السلام) در باره قول خداى عزّوجلّ: «الذین إن مکّنّاهم فى الأرض اقاموا الصلوه و آتوا الزکاه…»(۷) فرمود:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">«این آیه درحق آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) است در حق حضرت مهدى(علیه السلام)و یاران او که خداوند شرق و غرب زمین را تحت سلطه آنان قرار مى دهد و به وسیله آنان دین را پیروز گردانده و بدعتها و باطلها را مى میراند.»(۸)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۵ ـ امام سجاد(علیه السلام) زمانى که این آیه شریفه را قرائت نمود: «وَعَد اللّه الّذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنَّهم فى الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکّننّ لهم دینهم الّذى ارتضى لهم و لیبدِّلنّهم من بع<a href="http://www.emahdi.com/wp-content/uploads/2012/06/qoran.jpg" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img class="wp-image-126 alignleft" title="qoran" src="http://www.emahdi.com/wp-content/uploads/2012/06/qoran-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197"></span></a>د خوفهم أمناً یعبدوننى و لایشرکون بى شیئاً» (۹) فرمود:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">«به خدا سوگند! آنان شیعیان ما اهلبیت هستند، خداوند ـ آن خلافت در زمین و اقتدار بخشیدن به دین را ـ به وسیله آنان و به دست مردى از ما، که مهدى این امت است، تحقق خواهد داد و هم اوست که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)در باره اش فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانده باشد، خداوند همان روز را آنچنان طولانى خواهد کرد که مردى از خاندان من که همنام من است فرا برسد و زمین را آنچنان که از ظلم و جور پر شده باشد، از عدل و داد آکنده سازد.»(۱۰)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۶ ـ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آیه «أمّن یجیب المظطرّ اذا دعاه و یکشف السّوء و یجعلکم خلفاء الأرض»(۱۱) درباره قائم از آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) نازل شده است. به خدا سوگند، او همان مضطرّ درمانده اى است که چون در مقام ابراهیم دو رکعت نماز گزارد و فرج خویش از خدا بخواهد، خداوند دعایش را اجابت کند و بدیها را برطرف سازد و او را در زمین خلیفه قرار دهد.»(۱۲)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پی نوشت:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ـ سوره توبه، آیه ۳۳ اوست خدایى که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرو فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند اگرچه ناخوشایند کافران باشد.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۲ـ کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق ، ج ۲ ،ص ۶۷۰٫</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۳ ـ سوره اسراء، آیه ۸۱ ، بگو حق آمد و باطل از بین رفت، همانا باطل نابود شدنى است.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۴ ـ الروضه ، ص ۲۸۷٫</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۵ـ سوره انبیاء ، آیه ۱۰۵،به راستى بعد از ذکر، در زبور نوشتیم که بندگان صالح من وارثان زمین خواهند بود.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۶ـ تفسیر على بن ابراهیم، ج ۲، ص ۷۷٫</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">-۷سوره حج، آیه ۴۱، کسانى که اگر آنان را در زمین قدرت بخشیم نماز به پا مى دارند و زکات مى دهند.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۸ـ تأویل الآیات الظاهره ، کتاب خطى.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۹ ـ سوره نور، آیه ۵۵ ،خدا به مؤمنان و شایستگان شما وعده داده که آنان را در زمین همچون پیشینیان خلافت بخشد و دین مورد رضایت خود را براى آنان تمکین و اقتدار دهد و ترس آنان را به امنیّت تبدیل کند تا مرا بپرستند و شرک نورزند.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱۰ ـ تفسیر عیاشى، ج ۳، ص ۱۳۶٫</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱۱ ـ سوره نمل، آیه ۶۲ ، جز خدا کیست که دعاى درمانده واقعى را اجابت کند و بلاء را رفع نماید و شما را خلفاى زمین قرار دهد؟</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱۲ ـ تفسیر قمى ـ ج ۲ ص ۱۲۹٫ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;http://www.emahdi.com</span></p><br>برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%91%d8%aa-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آیات قرآنی ظهور حضرت حجّت عج</a></div><div class="info" style="color: rgb(111, 111, 111); margin-top: 10px; font-size: 7pt;"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/post/56/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%91%d8%aa-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-size: 8pt;">+</a>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;ساعت&nbsp;&nbsp; توسط&nbsp;HD&nbsp; |&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl"><a style="color: rgb(34, 119, 221); font-size: 8pt;">نظر بدهید</a></span></div></div><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;"><div style="width: 520px;"><div style="width: 254.796875px; float: left; text-align: left;"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/?p=2" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مطالب قدیمی‌تر</a></div></div></div><div class="sidebar" style="float: left; font-size: 8pt; line-height: 1.8; width: 180px; text-align: right;"><div class="profile" style="line-height: 1.5em; text-align: justify;"><div>گل نرگس کجایی تو<br>چرا جانم نمی آیی<br>-----------<br>dd12.ir</div><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;"></div><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">صفحه نخست</a><br><a href="mailto:" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">پست الکترونیک</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/archive" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آرشیو وبلاگ</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/posts/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">عناوین مطالب وبلاگ</a><br><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;"><h3 style="margin-bottom: 3px; margin-top: 0px; font-size: 8pt;">نوشته های پیشین</h3><span dir="ltr"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1394/02" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۴/۰۲/۰۱ - ۹۴/۰۲/۳۱</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1394/01" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۴/۰۱/۰۱ - ۹۴/۰۱/۳۱</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1393/12" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۳/۱۲/۰۱ - ۹۳/۱۲/۲۹</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1393/08" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۳/۰۸/۰۱ - ۹۳/۰۸/۳۰</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1393/01" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۳/۰۱/۰۱ - ۹۳/۰۱/۳۱</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1392/08" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۲/۰۸/۰۱ - ۹۲/۰۸/۳۰</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/1392/07" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">۹۲/۰۷/۰۱ - ۹۲/۰۷/۳۰</a><br></span><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;"><h3 style="margin-bottom: 3px; margin-top: 0px; font-size: 8pt;">آرشیو موضوعی</h3><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/1/26%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">26ماه انتظار باعلائم ظهور</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/2/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%91%d9%85%d8%a7%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ظهور و آخر الزّمان</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/3/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">معرّفی کتاب--سایت-- نرم افزار</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/4/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مطالب دوستان</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/5/%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">اشعار</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/6/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d9%87" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">استغاثه</a><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/category/7/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">تصاویر</a><br><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;"><h3 style="margin-bottom: 3px; margin-top: 0px; font-size: 8pt;">برچسب‌ها</h3><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">عج</a>&nbsp;<span dir="rtl">(3)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/PDF" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">PDF</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%85" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">کبوتر حرم</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%da%af%d9%84-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">گل نرگس</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دعای فرج</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">بین الحرمین</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آشفته بازار</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دعا برای ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مفاتیح الجنان</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ایرانیان و ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">شویم</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ظهور حضرت مهدی</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مروری بر سی دی امام مهدی عج</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آستانه ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a8" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">خال لب</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">علائم و نشانه های ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">جهان در انتظار</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">امید وصال</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%ad%d8%b3%d9%91-%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%a8" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">حسّ غریب</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آتشی در مغرب و مشرق</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/90-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">90 فایده در دعا برای فرج امام زمان</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%81%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">فرجام اسرائیل در تورات</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">برای ضامن آهوها</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مکیال المکارم در معرفت و ولایت امام قائم عج</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%a6%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%aa" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">علا ئم درخور عنایت</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%91%d9%87" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">علائم قابل توجّه</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">علائم حتمی اصلی ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-26-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">تصویر جلد منابع 26 ماه انتظار</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">علائم ظهور در دس</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%91%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%85-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">تامّلی در روایت های علایم ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%84%d8%a7%d9%85" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">پیامک ها و اشعار مختص امام زمان علیه السّلام</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">هر کس تو را ندارد</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%da%a9%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%be%d8%b1%da%af%d9%84" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">کاکتوس پرگل</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-26%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود 26ماه انتظار با علائم ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87-%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d9%88%d8%b3" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">کعبه ی دلها بود شمس الشموس</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%88%d9%85-%d9%88%d9%81%d8%a7" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مختوم وفا</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%d8%b4%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مشكباران الست</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مولدمولای ماست</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">خسروی دارم</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%87" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آقاجون عیدی بده</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دل و دلدار</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%b7%d9%81" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دست لطف</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">نشانه هاى ظهور او</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">عاشقانه با مولا</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">چه کنیم تا لایق نگاه حضرت مهدی</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%91%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آخر الزّمان و قرآن</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%91%d9%85%d8%a7%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دمشق نقطه حساس در آخرالزّمان</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/imammahdi" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">imammahdi</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">توجیه علمی طلوع خور شید از مغرب</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%b4-%da%a9%d9%86" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">خراب کرده ام آقا خودت درستش کن</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a2" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن آیتی پیرامون مهدویت و آ</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آیینه ی اسرار</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">پایگاه عصر ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%91%d9%85" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود مداحی محرّم</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/14m" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">14m</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%91%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">مجلّات انتظار</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab%e2%80%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">حوادث‌ شش ماه پایانی منتهی به ظهور</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">فهرست مطالب انگور غریبی</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کتب در باره امام زمان عج</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%91%d8%aa-%d8%b9%d8%ac" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">آیات قرآنی ظهور حضرت حجّت عج</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%91%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">چند پیشگویی که اتّفاق افتاده</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/tag/ir" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ir</a>&nbsp;<span dir="rtl">(1)</span><br><hr size="1" color="#E8E8E8" style="margin-bottom: 3px; margin-top: 3px;"><div align="center"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/rss" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-family: Arial; font-size: 8pt; border: 1px solid rgb(255, 153, 85); background-color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;RSS&nbsp;</a><p></p><span color="#808080" style="font-size: 7pt;">POWERED BY<br><a href="http://www.blogfa.com/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-family: Arial; font-size: 9pt;">BLOGFA.COM</a></span></div><br><div align="center"><a href="http://www.stat7.com/" title="تحلیل آمار سایت و وبلاگ" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><img src="http://www.stat7.com/images/stat7-logo.png" title="تحلیل آمار سایت و وبلاگ" alt="تحلیل آمار سایت و وبلاگ"></a></div><div><br></div></div></div></div>